In de herfst en winter kan je al een nestkast ophangen, maar op zijn laatst in het begin van het broedseizoen in de lente. Sommige vogelsoorten zingen nog in de herfst en bakenen dan hun territoria af. Als er op dat moment nestkasten voorhanden zijn, zullen ze door de tuinvogels gebruikt worden om te overnachten. Vaak blijven ze dan ‘s nachts bewoond in de winter en tot aan het begin van het broedseizoen.

Bij het ophangen van een nestkast is belangrijk dat de invliegopening op het noorden, noordoosten of oosten gericht is. Regen en wind komen in Nederland veelal uit het zuidwesten. In het algemeen is het belangrijk dat u de nestkast zo ophangt dat er geen wind of regen inslaat. Maak de nestkasten in de herfst, na het broedseizoen, in ieder geval schoon. Daarmee verwijder je parasieten en schimmels.

In een omgeving met weinig natuurlijke leef- en broedmogelijkheden voor vogels, kan het ophangen van nestkasten een behoorlijke verhoging van het aantal vogels betekenen. Zeker wanneer de vogels het hele jaar van energierijk voer voorzien worden. Zorg dus voor een natuurvriendelijke tuin en bied vogels voldoende nestplaatsen aan. Daar heb jezelf plezier van, aangezien je de tuinvogels van dichtbij kunt bekijken.

Wil jij graag een nestkastje ophangen? Wij hebben ook nestkasjes! Neem gerust contact met ons op.